KOAN staat voor Kinhem Organization Advisors Network en is gevestigd in Bergen (NH).

KOAN wil haar relaties laten ervaren dat een federatieve manier van samenwerken meer commitment oplevert dan een hiërarchische aansturing.

Tegelijkertijd laat deze zelfde federatie ruimte voor een passende hiërarchische invulling. Dat is de KOAN.

WAT IS EEN KOAN?

Een koan is een paradox die het duale denken overstijgt. Twee tegenstellingen die elkaar in logische zin bestrijden, ontmoeten elkaar dan op een hogere dimensie. De koan is zelf het antwoord, dus zodra daar een antwoord op komt, is de koan verdwenen. Zen tracht via de koan het ‘normale’ denken te doorbreken, zodat de leerling dezelfde innerlijke ervaring kan opdoen als de meester.

KOAN B.V.

Westerweg 30 1862 CE Bergen
00 31-(0)72 5896743
mailbox@koankoan.com

Achtergrond Overlay